Χορήγηση τίτλου πτυχίου στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. που εισήχθησαν πριν το 2012-2013

  1.  Στους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών παρέχεται ο τίτλος σπουδών του Τμήματος (Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.).  Η κατεύθυνση του πτυχίου θα είναι αυτή που ο φοιτητής συγκεντρώνει τις περισσότερες διδακτικές μονάδες. Σε περίπτωση που ο φοιτητής συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ΔΜ σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις θα πρέπει να  δηλώσει ποια κατεύθυνση επιθυμεί να έχει το πτυχίο του.
  2. Στους φοιτητές του πρώην τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία που εντάχθηκαν στο Τμήμα  παρέχεται η δυνατότητα να πάρουν το πτυχίο του Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε. εφόσον επιλέξουν μια από τις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών και εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα της κατεύθυνσης.
  3. Εξακολουθούν και ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου που ορίζονται στην εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος για τους φοιτητές που εισήχθηκαν πριν το 2012-2013.