Αρχική

Καλωσορίσατε στη σελίδα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Με το Ν.3255 (ΦΕΚ138Α/2004) το 2004 ιδρύθηκε το τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με το Π.Δ 90 (ΦΕΚ130Α/2013) και εντάχθηκε στην

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το τμήμα εδρεύει στην πόλη της Καστοριάς.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. προσφέρει τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:

Ι. Μηχανικοί Δικτύων

ΙΙ. Μηχανικοί Λογισμικού

ΙΙΙ. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει το επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και την εξειδίκευση στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων. Αυτό το επιτυγχάνει διεξάγοντας εφαρμοσμένη έρευνα και προσφέροντας στους φοιτητές του τα εφόδια για  την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο εκπαιδευτικό ερευνητικό προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαιδευτικά μέσα ενώ βρίσκεται σε διαρκή αναπτυξιακή πορεία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού, στη δημιουργία προϊόντων λογισμικού/υλικού και στον σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύων επικοινωνιών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίσθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο ΠΔ.183 ΦΕΚ Α246 του 2008.  

Μετά την ένταξη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/752019), ιδρύθηκε το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπου εντάχθηκαν τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

Η νέα ιστοσελίδα του τμήματος είναι https://cs.uowm.gr/