Παράταση χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας θα δοθούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019  ώρα 12 - 15  στο γραφείο της καθηγήτριας Ζ. Καλογηράτου. Όσοι δεν τις παραλάβουν στις 26/6/2019 θα μπορέσουν να τις παραλάβουν τον Σεπτέμβριο.