top2

Ανακοινώσεις Τμήματος

 • Πρακτική Άσκηση 0

  Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

   

  Στο τελευταίο έτος σπουδών του κάθε φοιτητής καλείται να πραγματοποίηση την πρακτική του άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστεί επιτυχώς για 6 μήνες σε επιχείρηση η οργανισμό της επιλογής του. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και συνάμα μια ευκαιρία να δει ο φοιτητήςκαι να εφαρμόσει στην πράξη αυτά τα οποία διδάχθηκε σε θεωρητικό επίπεδο τα προηγούμενα έτη στο Τ.Ε.Ι. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική προκειμένου κάποιος να καταστεί πτυχιούχος.


  Α. Σκοπός της πρακτικής άσκησης

  Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι η πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε πρακτικά θέματα εργασιακού περιβάλλοντος. Στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα αποκτήσουν βασική εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα και θα αναπτύξουν πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας Υπολογιστών.

  Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση αφορά τα εξής θεματικά αντικείμενα :

  • τη σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, τεκμηρίωση και εγκατάσταση προγραμμάτων, βελτίωση και συντήρηση εφαρμογών.
  • τη σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχο επιστημονικών προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και συστημάτων στήριξης αποφάσεων.
  • την ανάλυση προβλημάτων, σύνταξη μελετών και διαχείριση θεμάτων ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.
  • τη σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών.
  • τη μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη, εγκατάσταση, έλεγχο λειτουργίας και συντήρηση συστημάτων Υπολογιστικών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή υποστηρίζονται από υπολογιστές.
  • τη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και διαχείρισης δικτύου υπολογιστών, καλωδιακού, οπτικού, και ασύρματου με τα αναγκαία περιφερειακά.
  • τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εξαρτημάτων για την προσαρμογή των περιφερειακών μονάδων στον υπολογιστή.
  • τη σχεδίαση, κατασκευή ψηφιακών συστημάτων επεξεργασίας, ανάλυσης και μεταφοράς πληροφοριών.
  • την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και εμπορική αντιπροσώπευση συστημάτων υπολογιστών.

   

  Β. Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης

  Ο εργασιακός χώρος για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι είτε ο δημόσιος είτε ο ιδιωτικός τομέας.
  Ειδικότερα η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί  :

  • σε εταιρίες Πληροφορικής που σχεδιάζουν αναπτύσσουν και υλοποιούν προϊόντα  Πληροφορικής είτε πρόκειται για λογισμικό είτε για υλικό υπολογιστών, όπως λειτουργικά συστήματα, ρουτίνες μεταγλωττιστών, βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα διαχείρισης αποφάσεων, υπολογιστικά συστήματα και Βιομηχανικά Συστήματα, που ελέγχονται από υπολογιστές, ψηφιακά συστήματα μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συναλλαγών, περιφερειακά  υπολογιστών κ.α.
  • σε εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα που κάνουν χρήση των προϊόντων της Πληροφορικής. (Όπως εταιρίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ΜΜΕ, Ο.Τ.Α., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.)
  • σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε Ινστιτούτα δια Βίου Εκπαίδευσης, σε κέντρα κατάρτισης και γενικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή γνώσεων Πληροφορικής.
  • σε επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, που απαιτούν εξειδικευμένο προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη των  υπολογιστικών τους συστημάτων.
  • σε εταιρίες, που εμπορεύονται προϊόντα Πληροφορικής και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
  • σε εταιρίες που παρέχουν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη.

  Γ. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης:

  Ο επόπτης της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον αρμόδιό της, κατά περίπτωση μονάδας ή υπηρεσίας, κατανέμει τον χρόνο της πρακτικής άσκησης σε όλα τα τμήματα της μονάδας έτσι, ώστε ο ασκούμενος φοιτητής να αποκτήσει εμπειρίες που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των γνωστικών περιοχών, που αναφέρονται στην παράγραφο Α'. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η μετακίνηση του φοιτητή κατά την κρίση της επιτροπής πρακτικής άσκησης σε διάφορες μονάδες.

  Δ. Διάρκεια της πρακτικής άσκησης

  Το περίγραμμα αυτό της πρακτικής άσκησης αφορά περίοδο έξι μηνών, στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητήςθα πρέπει να ασκηθεί σε όλες τις δραστηριότητες της μονάδας ή υπηρεσίας ή επιχείρησης, που σχετίζονται με την ειδικότητα του.

  Επιστροφή


  Για να κάνει πρακτική άσκηση ένας φοιτητήςθα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς
  Στα  2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  Σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας του προγράμματος σπουδών.

  Επιπλέον θα πρέπει να βρίσκεται χρονολογικά στο τέταρτο έτος των σπουδών του.

  Επιστροφή


  Την πρακτική του άσκηση, ο φοιτητήςμπορεί να την κάνει τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Καθώς και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.
  Στον δημόσιο τομέα περίοδοι πρακτικής άσκησης θεωρούνται, η 1η Οκτωβρίου - 31 Μαρτίου και η 1η Απριλίου - 30 Σεπτεμβρίου. Αν πρόκειται για τον ιδιωτικό φορέα τότε η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει οποτεδήποτε μέσα στο ημερολογιακό έτος.
  Στο γραφείο διασύνδεσης του Παραρτήματος υπάρχουν στοιχεία για εταιρείες που ενδιαφέρονται κατά καιρούς να απασχολήσουν σπουδαστές του Τμήματος. Οι σπουδαστές μπορούν να παίρνουν σχετικές πληροφορίες  καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. Από εκεί και πέρα τις ενέργειες για την κάλυψη της πρακτικής άσκησης τις κάνουν οι ίδιοι οι σπουδαστές.
  Το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου φοιτητή κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

  Επιστροφή


  Πριν την έναρξη της άσκησης ο φοιτητήςθα πρέπει να μεριμνήσει για τα ακόλουθα.

  • Εφόσον ο φοιτητής βρει τον φορέα στον οποίον θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στην γραμματεία του Τμήματός του.
  • Ο φορέας απασχόλησης στέλνει στη γραμματεία βεβαίωση με την οποία αποδέχεται τον συγκεκριμένο φοιτητή για πρακτική άσκηση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Η βεβαίωση κατατίθεται στην γραμματεία μαζί με την αίτηση του φοιτητή.
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 κάθε μήνα θα πρέπει έως τις 10 του προηγούμενου μήνα να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα (αίτηση _ και βεβαίση απο τον εργοδότη) στην Γραμματεία του Τμήματος. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 10 του μηνός θα αξιολογηθούν για τον μεθεπόμενο μήνα.

   πχ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 Νοεμβρίου θα πρέπει έως τις 10/10 να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματος.

  • Η γραμματεία απαντά στον εργοδότη με βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητήςδικαιούται να πραγματοποίηση την πρακτική του άσκησης.
  • Εφόσον εγκριθεί η αίτηση του στην συνέχεια παραλαμβάνει τα έντυπα της σύμβασης εργασίας, και το βιβλίο πρακτικής άσκησης.         
  • Ο φοιτητήςμεριμνά για τη υπογραφή της σύμβασης εργασίας σε τρία    (3) αντίγραφα. Η σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο και από τον εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και προωθείται για υπογραφή από τον προϊστάμενο του τμήματος. Τα αντίγραφα μοιράζονται στους συμβαλλόμενους.
  • Με το αντίγραφο της σύμβασης του Απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. της περιοχής του και υποβάλει  αίτηση για την χορήγηση αριθμού Μητρώου. Τον αριθμό αυτό θα τον δηλώσει στον εργοδότη του ώστε ο εργοδότης να μπορεί να τον ασφαλίσει κατά επαγγελματικού κινδύνου.  Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φόρα
  • Φροντίζει να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για τον σκοπό αυτό απευθύνεται στην Εφορία της περιοχής του. Το αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα τον δηλώσει στον εργοδότη του ώστε ο φοιτητήςνα μπορεί να αποζημιωθεί.

  Επιστροφή


  • Στον Δημόσιο φορέα

  Η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή στον δημόσιο τομέα ανέρχεται στα 176,08 ευρώ

  • Στον ιδιωτικό τομέα

   Στον ιδιωτικό τομέα η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή ανέρχεται στο 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τον εργοδότη το 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.

  Επιστροφή


  Σε κάθε περίπτωση ο ασκούμενος φοιτητήςεποπτεύεται από επόπτη εκπαιδευτικό που ορίζει το τμήμα του, ο οποίος επισκέπτεται τους χώρους άσκησης, ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθεί την επίδοση του και συνεργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων του, τόσο με τον ίδιο τον ασκούμενο όσο και με τον υπεύθυνο της εταιρείας.

  Από την πλευρά του φορέα απασχόλησης και στα πλαίσια της αρτιότερης εκπαίδευση των ασκούμενων, η εταιρεία ορίζει έναν υπεύθυνο απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας μ' αυτή του ασκούμενου, και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό το χώρο, ο οποίος :

  • Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούμενων
  • Υποβάλλει προτάσεις στην διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων.
  • Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών.

  Επιστροφή


  Στον χώρο εργασίας ο ασκούμενος φοιτητήςυποχρεούται :

  • Να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας
  • Να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.
  • Ο φοιτητήςέχει δικαίωμα να απουσιάσει συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
  • Σε περίπτωση που ο φοιτητήςαπουσιάσει πάνω από 5 ημέρες τότε απαραίτητα τις συμπληρώνει στο τέλος της πρακτικής του άσκησης.
  • Αν το αντικείμενο απασχόλησης του είναι διαφορετικό από την ειδικότητα του τότε ο φοιτητήςπρέπει να ενημερώσει των υπεύθυνο εργασίας και τον επόπτη καθηγητή για πιθανή αλλαγή της θέσεως απασχόλησης.
  • Σε περίπτωση που  ο φοιτητήςδεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω και εφόσον έχουν προηγηθεί οι ανάλογες συστάσεις από τον επόπτη εκπαιδευτικό η επιχείρηση ή υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση και να διακόψει την απασχόληση του φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητήςυποχρεούται να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης σε άλλη επιχείρηση.
  • Ο φοιτητήςκατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλιση του κατά επαγγελματικού κινδύνου, (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω) δεν αποκτά κανένα δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

  Επιστροφή


  Μετά που ολοκληρώσει ο φοιτητήςτην πρακτική του άσκηση θα πρέπει να υποβάλλει στην Γραμματεία της σχολής του τα εξής :

  • Το βιβλίο πρακτικής άσκησης.
  • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της άσκησης καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης.
  • Αντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων.
  Βιβλίο πρακτικής άσκησης

   Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή σε όλη την διάρκεια την πρακτικής του άσκησης.
  Σε κάθε φύλλο του βιβλίου ο φοιτητήςκαλείται να αναπτύξει με συντομία και σαφήνεια τις εργασίες που εκτέλεσε στην διάρκεια ενός μήνα. (βλ. υπόδειγμα 1)
  Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητήςγράφει στον ειδικό χώρο του βιβλίου τις γενικότερες παρατηρήσεις του για τις εργασιακές του εμπειρίες.
  Ο επόπτης του ασκούμενου φοιτητή, που έχει οριστεί από την επιχείρηση συντάσσει μια τελική έκθεση επίδοσης του φοιτητή.
  Ο επόπτης εκπαιδευτικός του ασκούμενου φοιτητή σημειώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτείνει στον Προϊστάμενο του τμήματος την έγκριση της πρακτικής του άσκησης.            
  Ο φοιτητήςκαταθέτει το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο στη γραμματεία του τμήματος του.

  Επιστροφή


968S6267.resized

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά
Τηλ. 2467087062 Fax 2467087063
e-mail : sec-inf@teiwm.gr

 H Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές και το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη 11:00 με 13:00

 Συνέδρια  
 

 

    
 Σύνδεσμοι  
   
     

 

  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://www.teiwm.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
https://egram.kastoria.teiwm.gr/unistudent/

ΕΥΔΟΞΟΣ
http://eudoxus.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ http://academicid.minedu.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.minedu.gov.gr

AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ CISCO ciscoMoreInfo.pdf

MICROSOFT IMAGINE (πρώην DREAMSPARK)

Microsoft Imagine

ΙΕΕΕ STUDENT BRANCH http://kastoria.teiwm.gr/ieeesb/

ΜΟΔΙΠ
http://modip.teiwm.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ http://moke.teiwm.gr/

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ http://www.kastoriacity.gr/